۱۹ آذر ۱۴۰۲
صفحه اصلی / مقالات / کار و زندگی

کار و زندگی

حفظ تعادل کار و زندگی

حفظ تعادل کار و زندگی

کار و زندگی دو حیطه و دو حوزه مهم در زندگی همه ماست. برقراری و حفظ تعادل آنها مهم است. حضور فناوری های نوین، این تعادل را بر هم می زند. باید کوشید هم خوب کار کرد و هم خوب زندگی کرد و هیچ کدام مزاحم دیگری نباشد.

اطلاعات بیشتر

چطور در کارهایتان پیشرفت کنید

زنان نقش ها و مسئولیت های متعددی را در خانه و محل کار بر عهده دارند. مادر، همسر، کارمند یا مدیر و... البته می خواهند و حق دارند که «موفق» باشند. در این مقاله 10 توصیه به زنان شاغل پیشنهاد شده است که می تواند مفید باشد.

اطلاعات بیشتر