۵ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اصلی / مقالات

مقالات

استرس شغلی( قسمت سوم)؛ قوانین کنترل

استرس شغلی؛ قوانین کنترل

احساس کنترل، یکی دیگر از متغیرهایی است که می تواند بر استرس پذیری افراد تاثیر بگذارد. "کنترل" به این معنی است که فرد چه تصوری نسبت به نتایج اعمال خود دارد. در این مقاله کمی با مفهوم کنترل آشنا می شویم.

اطلاعات بیشتر

خصوصیات افراد با انگیزه

خصوصیات افراد با انگیزه

داشتن انگیزه در تمام مراحل زندگی مهم است. انگیزه نیروی بسیار قدرتمندی است که موجب تحریک افراد برای رسیدن به اهداف می شود. افرادی که دارای انگیزه هستند دارای ویژگی های متفاوتی نسبت به افراد معمولی هستند.

اطلاعات بیشتر

راهکارهای دست یابی به انگیزه

راهکارهای دست یابی به انگیزه

عدم موفقیت در زندگی یک فرد، نداشتن استعداد یا مهارت نیست، بلکه اصلی ترین علت آن نداشتن انگیزه است. فردی که انگیزه برای انجام کارهای خود نداشته باشد، نمی تواند در دستیابی به هدف خود موفق باشد.

اطلاعات بیشتر

حفظ تعادل کار و زندگی

حفظ تعادل کار و زندگی

کار و زندگی دو حیطه و دو حوزه مهم در زندگی همه ماست. برقراری و حفظ تعادل آنها مهم است. حضور فناوری های نوین، این تعادل را بر هم می زند. باید کوشید هم خوب کار کرد و هم خوب زندگی کرد و هیچ کدام مزاحم دیگری نباشد.

اطلاعات بیشتر

راه اندازی کسب و کار بدون سرمایه

کسب و کار - سرمایه

امروزه تعداد زیادی از افراد جوان و متخصص دوست دارند با هدف راه اندازی کسب و کار خودشان به بازار بیایند. اما فکر میکنند که سرمایه ای برای این کار ندارند. اما امروزه خیلی از کارها هستند که برای راه اندازی نیازی به سرمایه ای آنچنانی ندارند.

اطلاعات بیشتر