۲ خرداد ۱۳۹۸

عادت

کتاب های استفان کاوی 

کتاب های استفان کاوی

کتاب های استفان کاوی کتاب های دکتر استفان کاوی را  قصد داریم معرفی کنیم. فهرستی از کتاب های ایشان که به زبان فارسی ترجمه شده را تهیه کردم و در اختیار ایشان و تمامی علاقمندان می گذارم. اینها کتاب هایی مفید در حوزه مدیریت و تعالی در سطح فرد و …

اطلاعات بیشتر