۱۹ آذر ۱۴۰۲
صفحه اصلی / دکتر فرشید عبدی

دکتر فرشید عبدی

به آفتاب رو کنید و سایه ها را باور نکنید!
قسمت هشتم انگیزه دار شدن

قسمت هشتم- به آفتاب رو کنبد و سایه ها را باور نکنید.! راه های مجانی انگیزه دار شدن برای یک هفته کاری مخصوص افرادی که جمعه عصر ها غم شروع یک هفته کاری دیگر را دارند.. هلن کلر میگوید” وقتی به آفتاب رو کنید، سایه ها همیشه پشت سرتان قرار …

اطلاعات بیشتر

به روزگار کودکی باز گردید!
قسمت هفتم انگیزه دار شدن

اگر می خواهید کاری کنید که فرصت فکر کردن به انگیزه داشتن یا نداشتن را نداشته باشید، توصیه می کنم “اسباب کشی” کنید. واقعاً دنیایی است از پیدا کردن مکان جدید تا مستقر شدن در آن، بی وقفه می گذرد و می گدازد و یک زندگی جدید و نوشده ایجاد می کند…البته بعد از له شدن…پس این هم یک راه برای دوری از افسردگی و رخوت! اسباب کشی کنید…

اطلاعات بیشتر

تمرکز داشته باشید!
قسمت ششم انگیزه دار شدن

راه های مجانی انگیزه دار شدن برای یک هفته کاری

ذهن مغشوش، ده ها فعالیت انجام نشده و کار ناتمام، ضد انگیزه بسیار بزرگی است و از آن بدتر آنقدر مهلک است که می تواند علیرغم توانمندی شما را از پای در آورد. در آن واحد به چیزهای متنوعی فکر می کنیم. در یک زمان می خواهیم چند کار انجام دهیم

اطلاعات بیشتر

زندگی کنید
قسمت پنجم انگیزه دار شدن

قبل از نوشتن این مطلب و بدون ربط با آن محصولی را جستجو می کردم، کارخانه اش را پیدا کردم و سر از وضعیت مدیر عامل آن در آوردم. این کارخانه بزرگ و مشهور، مدیر عاملی داشت که معلول بود و به نظر سطحی تعدادی از آدمها، ناتوان؛ اما زندگی کرده بود: کارخانه تاسیس کرده بود و توانش را اثبات کرده بود. و چیزی که بسیار تاثیر گذار بود

اطلاعات بیشتر

خبر ساز باشید نه خبرخوان
قسمت چهارم انگیزه دار شدن

راه های مجانی انگیزه دار شدن برای یک هفته کاری

از هم یک جمعه عصر دیگر شد و فکر کردن برای بازگشت به کار و ای کاش ای کاشِ که “چی می شد اگه تعطیل می شد؟ یا اصلاً استعفا می دادم یا نیازی به کار کردن نداشتم!” اما مثل این که از هیچ کدام از این معجزات خبری نیست و لازم است به فکر خود انگیزی باشیم!

اطلاعات بیشتر

داشتن الگو
قسمت سوم انگیزه دار شدن

راه های مجانی انگیزه دار شدن برای یک هفته کاری

شاید ندانید و برای عده ای الگو باشید، پس لازم است انگیزه داشته باشید و موفقیت کسب کنید! تجربه شما چیست؟ آیا از این روش استفاده کرده اید؟ آیا نقش آن را در انگیزه پیدا کردن تایید می کنید؟ آیاالگوی کاری یا مدیریتی داشته اید؟ الگوهای بومی چطور بوده اند؟آیا الگو برای شما نقش مربی را ایفا کرده است؟

اطلاعات بیشتر

شارژ شدن
قسمت دوم انگیزه دار شدن

راه های مجانی انگیزه دار شدن برای یک هفته کاری

ی گویند روزی هیزم شکنی داشت درختی را اره می کرد و این کار را به سختی و عرق ریزان انجام می داد…از او پرسیدند چرا این قدر خسته می شوی و کارت را به سختی انجام می دهی. گفت: مگر نمی بینید اره ام کند است….متعجبانه از اوپرسیدند:

اطلاعات بیشتر

فکر کردن
قسمت اول انگیزه دار شدن

راه های مجانی انگیزه دار شدن برای یک هفته کاری

قسمت اول راه های مجانی انگیزه دار شدن برای یک هفته کاری مخصوص افرادی که جمعه عصر ها غم شروع یک هفته کاری دیگر را دارند… ” هیچ چیز به اندازه ادامه داشتن یک کار نا تمام خسته کننده نیست. ویلیام جیمز یکی از مواردی که باعث افت انگیزه ها …

اطلاعات بیشتر

آیا حقوق و دستمزد، سیستمی ضد انگیزشی است؟

همیشه انتظار داریم، حقوق و دستمزد عاملی انگیزشی باشد، اما می بینیم که تبدیل به ضد انگیزه می شوند. این را داشته باشید و به آن اضافه کنید که داد سازمان ها از پرداخت های حقوق و دستمزد در آمده است و در موردهایی که من دیده ام می گویند بیش از ۹۰ % درآمد شان، صرف پرداخت حقوق می شود. در ضمن این نارضایتی درآمدی کارکنان(چه واقعی و چه احساسی) موجب ترک سازمان و رفتارهای مخرب می شود.

اطلاعات بیشتر