۲ خرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

 برای ما مهم است شاد باشید

استرس نداشته باشید

انگیزه داشته باشید

بین کار و زندگی تان تعادل وجود داشته باشد

معنای زندگی را تجربه کنید

“مُدام” پیشرفت کنید

مخاطب ما، مدیران و کارشناسانی هستند که دغدغه پیشرفت دارند و نمی خواهند “بی انگیزگی و استرس” مانع پیشرفتشان شود. هر حرکت رو به جلویی با موانعی روبرو است که برطرف کردن آن ها نیازمند نیرویی قویتر از مانع است. ما مانع ها را بیشتر ذهنی و روانی می دانیم و اعتقاد داریم اگر انسان به اصالت خود همانا “آگاه و آزاد و آفریننده “ است برگردد، پیشرفتش نامحدود خواهد بود.

اما دستیبابی به عمق معنای انسان و استفاده از انرژی حاصل از آن نیاز به “حساس سازی” و “آگاهی” دارد و سپس برگرداندن “تعادل و توازن” به عرصه کار در سازمانها.

مُدام پیشرفت، رسالت خود را بازگرداندان فرد فرد اعضای سازمان به تعادل و توازن می داند تا هم زندگی و هم کار، معنی گرا شوند، تا کارکنان پر انگیزه شوند، تا هم سازمان ها و هم کارکنان بتوانند از تمامی توان خود استفاده کنند و “پیشرفت” را با تمام وجود حس کنند.

برای رسیدن به این مهم در گام اول، تصمیم گرفتیم با ذهن و فکر شما ارتباط بگیریم و مطالبی را انتشار دهیم که مورد نیاز شما برای پیشرفت است.

مطالب ما، به صورت مستمر در ده حوزه زیر به روز خواهند شد:

  1. معنای زندگی
  2. انگیزه
  3. رضایت شغلی
  4. استرس
  5. ارتباطات
  6. خود شناسی
  7. اثربخشی
  8. شادی
  9. تعادل کار و زندگی
  10. امید

قطعاً، مشارکت و بازخورهای شما، کیفیت کار ما را بهتر خواهد کرد و همراهی با شما باعث افتخار ماست.

امیدواریم که شما هم همراه ما، مُدام پیشرفت کنید و پیشرفتی نامحدود را تجربه کنید.