۱۹ آذر ۱۴۰۲
صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

با «مدام پیشرفت»، تجربه پیشرفت نامحدود را زندگی کن….

ما با شما و در کنار شما خواهیم بود، تا در محیط کار با هر عنوانی که کار می کنید، مدیر، کارمند، کارشناس و… بر دو عامل مخرب «بی انگیزگی و استرس» غلبه کنید و پیشرفت مداوم را تجربه کنید.
هر تغییر مثبت و هر حرکت رو به جلویی بی شک با موانع و مقاومت هایی روبرو خواهد بود که اغلب «ذهنی و روانی» و ناشی از «عادت های» اشتباهی است که طی سالها در ما شکل گرفته است. اما ما اعتقاد داریم که اصالت انسان «آگاهی، آزادی و آفرینندگی» است و هیچ حد و مرزی برای پیشرفت انسان وجود ندارد. به شرط آنکه بخواهیم و اقدام کنیم و پیشرفت مدام را سرلوحه کار و زندگیمان قرار دهیم.
ما در «مدام پیشرفت» رسالت خود را بر پایه شناخت خود و یافتن معنای زندگی و کار قرار داده ایم  تا با بهره گیری از دانش، ضمن توسعه و رشد شخصی افراد، بهبود روابط در محیط کار و اثربخشی بیشتر، انگیزه را تقویت و استرس را کاهش داده  تا موجبات شادابی و رضایت را فراهم آوریم. تا هم سازمان و هم اعضای آن از توان خود به خوبی بهره مند شوند و موجب پیشرفت یکدیگر شوند.
برخی از موضوعات مهمی که به آنها می پردازیم عبارتند از:
  • معنای زندگی
  • انگیزه
  • رضایت شغلی
  • استرس
  • خودشناسی
  • ارتباطات
  • اثربخشی
  • مدیریت زمان
  • کار و زندگی
  • امید و شادی
با ما همراه باشید و با مشارکت و نظرات سازنده خود، ما را یاری کنید تا با هم پیشرفت کنیم.

با «مدام پیشرفت»، تجربه پیشرفت نامحدود را زندگی کن….